"Ez nagyon égő!" Legyen vége a gyújtogatók természetrombolásának

– nyílt levél a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztérium vezetőjéhez, Korodi Attilához, a Belügyminisztériumhoz, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz és az alárendeltségükbe tartozó állami szervekhez az égetések ügyében


Évről évre több természeti érték, élőhely károsodik jelentősen vagy pusztul el a felelőtlen égetések következtében, az egyértelmű törvényi tiltás ellenére. Tőzeglápok, fás legelők, magas biodiverzitású gyepek és lakóik estek áldozatul egyes személyek felelőtlenségének.

A 2005/195. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról szóló 2006/265. törvény értelmében kihágásnak minősül és 3-6000 lej pénzbüntetéssel büntetendő magánszemélyek, 25-50.000 lejjel jogi személyek esetében, ha a tulajdonukban lévő területen engedély nélkül felégetik a tarlókat, nádasokat vagy füves területeket. A természetvédelmi területeken pedig bűncselekménynek minősül és legkevesebb 3 hónap börtönnel vagy 30-60.000 lej pénzbüntetéssel büntetendő a tarlók, nádasok vagy füves területek felgyújtása, ha az az emberekre, állatokra és növényekre veszélyt jelent.

Mindez nem tartja vissza az elkövetőket a természetrombolástól – ezt bizonyítják a legfrissebb esetek is Hargita, Kolozs és Kovászna megyében, amire felhívjuk a figyelmet. Az Alcsíki-medence Natura 2000-es területen (ROSCI0007) március 15-én ötven hektárt gyújtottak fel. Védett fajok – szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica), balogcsiga, hasas törpecsiga, sárgahasú unka, tarajos gőte, eurázsiai hód – élőhelyeit tették tönkre vagy károsították drasztikusan, a következő élőhelytípusok súlyosan károsodtak: tőzegmohás lápok és ingólápok; mészkedvelő üde láp- és sásrétek; kékperjés láprétek (Molinion caeruleae); folyóvölgyek ártéri mocsárrétjei; vérfüves (Sanguisorba officinalis) és ecsetpázsitos (Alopecurus pratensis) sík- és dombvidéki kaszálórétek stb. Különösen nagy veszteség, hogy eddigi információk szerint valószínűleg a jégkorszaki reliktumnak számító, roppant ritka mocsári kőtörőfű (Saxifraga hirculus) fennmaradt két romániai élőhelye közül az egyik szintén súlyosan károsodott a tűzben.

Március 24-én két hektáron égettek fel egy legelőt a kolozsvári Bükk és a Malomvölgy Natura 2000-es terület (ROSCI0074) határán – az illegális és természetromboló tevékenységet a területet felmérő biológusok vették észre és dokumentálták. Szintén március végén a Rétyi Nyír Natura 2000-es területen (ROSCI0111) is történt egy dokumentált gyújtogatás.

Korábban is voltak hasonló esetek, amelyek nem feltétlenül kaptak médiavisszhangot, ám a szakma számon tartja őket. Ilyen (volt) a 350 hektáros gyergyóremetei tőzegláp és botanikai rezervátum (része a ROSPA0033 Gyergyói-medence és Gyergyói-havasok madárvédelmi területnek), amelyet 2013-ig minden évben felégettek.

Ha a romániai illetékes hatóságok semmi mást nem tennének, csak végeznék a kötelességüket, azaz alkalmaznák a törvényeket, a törvénytelen égetéseket, amelyek bizonyítottan károsítják a természetet, vissza lehetne szorítani. Alulírottak arra kérik Korodi Attila környezetvédelmi minisztert és a tárca szakembereit, figyeljenek kiemelten az illegális égetések okozta természetrombolás megakadályozására. Kérik, hogy a a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményeket, valamint a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó bűnüldöző szerveket is vonják be még inkább ezek kinyomozásába, dokumentálásába, hogy ne maradjon büntetlenül egyetlen ilyen eset sem.

Javasoljuk továbbá, hogy:

- a területalapú támogatásokra jogosult tulajdonosok ellenőrzésekor a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA) szakemberei ne csak azt nézzék, megtörténtek-e a kötelező munkálatok (legelőtisztítás, kaszálás), de ellenőrizzék azt is, hogy égetéssel tisztították-e meg a területet;

- az illetékesek kérlelhetetlenül szabják ki és hajtsák be az égetésért járó büntetéseket;

- induljon országos és összehangolt kampány, amely az égetések tiltásának tényén túlmenően szakmai érveket felsorakoztatva építi le ezt a meggyökerezett rossz szokást;

- a 2005/195. kormányrendeletben szereplő, “a szennyező fizet” elv értelmében a tetteseket kötelezzék saját költségükön a tönkretett területek helyreállítására;

- a felelősökön behajtott büntetéseket fordítsák a korábbi károk helyreállítására, kiegészítve azt a minisztérium által erre a célra létrehozandó alapból;

- fel kellene számolni azt a jogi kiskaput, miszerint a törvény explicite csak a tulajdonosoknak és használóknak tiltja a területek felégetését;

- a keletkezett természetvédelmi károk megállapításához rendeljenek pénzben kifejezett eszmei értéket a fajok példányaihoz és élőhelyekhez, ahogyan más európai uniós országokban is működik ez a rendszer.

Korodi Attila válasza a nyílt levélreNév*:
Intézmény, szervezet:
Foglalkozás:
Helység*:
E-mail*:


Aláírók:

212. Florin Daneliuc, Cluj Napoca (2014-06-10 10:27:31)
211. Constantinescu Ileana, Inginer, Cluj- Napoca (2014-06-04 10:58:03)
210. Moraru Norbert-Petrică, Székelyudvarhely (2014-06-04 08:32:15)
209. Lakatos Tamás, Sapientia EMTE Kolozsvár, hallgató, Kolozsvár (2014-06-03 21:09:41)
208. Caiser-Fekete Dalma, Sapientia EMTE, Kolozsvár, Hallgató, Kolozsvár (2014-06-03 19:23:19)
207. Mihaela Constantinescu, programator, Cluj-Napoca (2014-06-03 17:20:22)
206. Székely Zsuzsa, Tanár, Kolozsvár (2014-06-03 08:50:40)
205. Bóné Gábor, Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület, biológus, Marosvásárhely (2014-06-03 05:42:00)
204. Magyarosi Katalin, Méra (2014-06-03 00:19:00)
203. Thieme Nóra, Sapientia EMTE, Kornyezettudomány, Diák, Kolozsvár (2014-06-03 00:16:06)
202. Pap István Mihály, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Hallgató, Marosújvár (2014-06-02 22:09:04)
201. Erdélyi Zsolt, biológus, Kolozsvár (2014-06-02 21:02:49)
200. Oláh Laura, Eötvös Loránd Tudományegyetem, hallgató, Budapest (2014-06-02 19:53:13)
199. Alida Barbu, Societatea Ornitologica Romana, Biolog, Bucuresti (2014-06-02 17:46:29)
198. Szász Enikő, tanár, Marosvásárhely (2014-06-02 17:43:14)
197. Deák Paula Blanka, Tanuló / Diák , Erdőszentgyörgy (2014-06-02 16:32:47)
196. Mátis Attila, Societatea Ornitologică Română, Biolog, Cluj-Napoca (2014-06-02 16:07:09)
195. Sebastian Bugariu, Societatea Ornitologică Română, biolog, Bucureşti (2014-06-02 16:00:48)
194. Farkas György, Sapientia EMTE Kolozsvár, oktató, Kolozsvár (2014-06-02 15:40:04)
193. Cristi Domsa, Ecolog, Cluj-Napoca (2014-06-02 15:29:26)
192. Damoc Dorin, biolog, Bucuresti (2014-06-02 15:26:45)
191. Domsa Teodora, Societatea Ornitologica Romana, Cluj (2014-06-02 15:16:39)
190. Szabo Zsofia, Kolozsvar (2014-06-02 14:42:44)
189. Szabadi Andrea, Szászrégen (2014-06-02 13:23:55)
188. Zrínyi Csilla, Gyergyócsomafalva (2014-06-02 13:13:59)
187. Rusu Róbert, Idegenvezető, Gyergyószentmiklós (2014-06-02 13:07:07)
186. Csiszér Albert, Marosvásárhely (2014-06-02 13:03:51)
185. Szatmári Judit, Marosvásárhely (2014-06-02 12:57:00)
184. Dembroszky Xintia Odett, Pécsi Tudományegyetem, hallgató, Szatmárnémeti/Pécs (2014-06-02 12:55:26)
183. zsolt, Kolozsvár (2014-06-02 11:49:30)
182. Erős Katalin, BBTE, doktorandusz, Gyergyószentmiklós (2014-06-02 11:40:55)
181. Joda Levente, Cristuru Secuiesc (2014-06-02 11:16:55)
180. Horváth Enikő, Kolozsvár (2014-06-02 11:13:02)
179. Szatmári Tamás, Programozó, Marosvásárhely (2014-06-02 11:00:56)
178. Sike Tamás, biolog, Satu Mare (2014-06-02 10:43:26)
177. Kis Lorand Csaba, Egyetemista, Nagyenyed (2014-06-02 10:25:45)
176. Éltető Noémi, BBTE, hallgató, Marosvásárhely (2014-06-02 10:22:21)
175. Székely Zselyke Kata, Kolozsvár (2014-06-02 09:54:17)
174. Urák István, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, egyetemi docens, tanszékvezető, Kolozsvár (2014-06-02 09:40:10)
173. Komáromi István, As. Grupul Milvus, biológus, Marosvásárhely (2014-06-02 09:36:27)
172. Baka Ákos, EKE Háromszék, mérnök, Kézdivásárhely (2014-06-02 09:00:40)
171. Öllerer Kinga, Román Akadémia - Biológiai Intézet, tudományos kutató, Bukarest (2014-06-02 08:21:39)
170. Bartó Endre, Göröcsfalva (2014-06-02 06:36:59)
169. Wanek Ferenc, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), nyugdíjas geológus egyetemi oktató, Kolozsvár (2014-06-01 22:25:39)
168. Moraru Norbert-Petrică, Székelyudvarhely (2014-06-01 20:04:51)
167. Pal Zsuzsanna, ZNE, Kezdivasarhely (2014-06-01 16:28:12)
166. Derzsi Katalin, Zold Nap Egyesulet, Project manager, Kezdivasarhely (2014-06-01 13:42:46)
165. Péter János, ZNE, Tehnikus, Kézdivásárhely Székelyföld (2014-06-01 12:54:18)
164. Szabo Judit, Gyogyszeresz, Kezdivasarhely (2014-06-01 11:09:42)
163. Kelemen Zsolt, Ozsdola (2014-05-31 20:59:49)
162. Bedő Oliver, -, -, Sepsiszentgyörgy (2014-05-31 20:23:28)
161. Zabán Márta, Pécska (2014-05-31 19:06:35)
160. Doru Codin, Freelancer, Bucuresti (2014-05-31 16:53:37)
159. Pál Előd, UBB Cluj -- Sapientia EMTE Kolozsvár, diák / student, Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe (2014-05-31 16:38:22)
158. Pálfi Csaba-Sándor, Marosvásárhely (2014-05-31 15:44:55)
157. Benkő Zoltán, Román Madártani Egyesület, biológus, Kolozsvár (2014-05-31 15:40:41)
156. Nagy Zabán Márta, irodalmár, Kolozsvár (2014-05-31 15:37:31)
155. Mali Hédi-Erika, hallgató, Kolozsvár (2014-05-31 13:33:40)
154. Bücs Szilárd, Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, biolog, Cluj-Napoca (2014-05-31 11:35:28)
153. Miklos Zsofia, Gyergyoszentmiklos (2014-05-31 11:03:44)
152. Angyalosi Beáta, Kolozsvár (2014-05-31 10:30:54)
151. Lészai István, Kolozsvár (2014-05-31 10:26:40)
150. Potozky László, Polgár-Társ Alapítvány, Igazgató, Csíkszereda (2014-05-31 07:13:00)
149. Majla Géza, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok kar, Óvodapedagógus-pszichológus, Csíkszereda (2014-05-31 00:23:22)
148. Karczagi Zsuzsa, Sepsiszentgyörgy (2014-05-31 00:06:25)
147. Demeter Szilárd, Partiumi Keresztény Egyetem, Adjunktus, Nagyvárad (2014-05-30 23:39:09)
146. Nagy Szilárd, UBB Biologie-Geologie, Cluj Napoca (2014-05-30 23:18:50)
145. Domoks Péter, BBTE, Biológia és Geológia Kar, Magyar Biológia és Ökológia Intézet, Biológia alapszak, III éves hallgató, Kolozsvár (2014-05-30 22:34:24)
144. Egyed Ufó Zoltán, paraszt, Küküllőkeményfalva (2014-05-30 22:03:41)
143. Ilkei Tunde, Nagyvarad (2014-05-30 21:49:39)
142. Gyurkócza Blanka, Arad (2014-05-30 21:38:48)
141. Sas-Kovacs Eva-Hajnalka, Oradea (2014-05-30 21:22:22)
140. Lucian Grapini, Cluj-Napoca (2014-05-30 21:15:24)
139. György Csaba, Babes-Bolyai Tudományegyetem, diák, Kolozsvár (2014-05-30 20:51:59)
138. Kelemen Katalin, Milvus Group, biológus, Marosvásárhely (2014-05-30 20:37:41)
137. Bandi Zsolt, Zöld Nap egyesület, környezetmérnők, Kézdivásárhely (2014-05-30 20:16:45)
136. Kassay Bernadett, UBB Biologie și Geologie, studentă, Cluj-Napoca (2014-05-30 20:12:43)
135. Gál Csilla, Gyergyószárhegy (2014-05-30 19:54:23)
134. Czégényi Katalin, Kolozsvár (2014-05-30 18:28:16)
133. Erös Réka, UBB Biologie și Geologie, studentă, Cluj Napoca (2014-05-30 17:55:15)
132. Kelemen Tunde Ilona, UBB,Biologia-Geologia , Egyetemi hallgato, Kolozsvar (2014-05-30 17:26:29)
131. Veres Réka, BBTE, Földtani intézet, egyetemi hallgató, Marosvásárhely (2014-05-30 17:08:56)
130. Markó Eszter, ügyvéd, Bukarest (2014-05-30 17:01:54)
129. Keresztes Kriszta Kincső, UBB Biologie și Geologie, studentă, Cluj-Napoca (2014-05-30 16:21:09)
128. Fülöp Tihamér, Milvus Group, biológus, Marosvásárhely (2014-05-30 16:08:32)
127. Mester Ildiko, tanar, Marosvasarhely (2014-05-30 15:31:52)
126. Ghira Ioan, Soc.Rom. Herpetologie, biolog, Cluj Napoca (2014-05-30 15:28:35)
125. Daróczi J. Szilárd, -, -, Marosvásárhely (2014-05-30 15:23:36)
124. Simon Levente, BBTE Magyar Tagozat, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2014-05-30 15:15:10)
123. Papp Judith, Milvus Group, biológus, Marosvárárhely (2014-05-30 15:12:33)
122. Zsók Hunor - Tamás, Csíkdánfalva (2014-05-30 14:42:43)
121. Papp Tamás, Milvus Group, biológus, Marosvásárhely (2014-05-30 14:26:00)
120. Kiss Zoltán, Szilágysomlyó (2014-05-30 14:22:21)
119. Bartha Ágnes, RTV, Rendező, Bukarest (2014-05-30 14:16:01)
118. Selyem Zsuzsa, BBTE, BTK, egyetemi docens, Kolozsvár (2014-05-30 13:58:22)
117. Muntean Iulia, Universitatea "Babes-Bolyai", Student Doctorand, Cluj Napoca (2014-05-30 13:45:23)
116. Mihály Lóránd, Kolozsvár (2014-05-30 13:42:56)
115. Szodoray-Parádi Abigél, biológus, Szatmárnémeti (2014-05-30 13:40:20)
114. Blos-Jáni Melinda, Sapientia EMTE, Kolozsvár (2014-05-30 13:25:04)
113. Nagy Evelyn, Nagyvárad (2014-05-30 13:10:49)
112. Egyed István, Nyárád és Küküllőmente Natura 2000, Nyárádszereda (2014-05-30 12:54:14)
111. Lázár Botond, BBTE, geológus, Kolozsvár (2014-05-30 12:41:40)
110. Hegyeli Attila, Kovászna (2014-05-30 12:30:04)
109. Szatmári Borbála, Nyárád és Küküllőmente Natura 2000, biológus, Marosvásárhely (2014-05-30 12:24:12)
108. Molnos Zselyke, biolog, Cluj-Napoca (2014-05-30 12:22:44)
107. Nagy Helga-Veronika, BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Kar,Kolozsvár, Egyetemista, Kolozsvár (2014-05-30 12:22:25)
106. Kolcsár Levente-Péter, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Biológia-Geológia Kar, Ökológus, Kolozsvár (2014-05-30 12:14:45)
105. Mihály László, 7határ, újságíró, Csíkszereda (2014-05-30 12:13:22)
104. Pardi Tímea, Budapest (2014-05-30 12:08:07)
103. Gál Sándor, Marosszéki Közösségi Alapítvány, projektmenedzser, Marosvásárhely (2014-05-30 11:59:58)
102. Csibi Magor, WWF, Bucuresti (2014-05-30 11:50:07)
101. Bartha István Róbert, geológus, Székelykeresztúr (2014-05-30 11:49:01)
100. Tordai-Karczagi Virág, Marosvásárhely (2014-05-30 11:40:55)
99. Bakos Cecilia, studenta la UBB Cluj-Napoca, Remetea (2014-05-30 11:35:10)
98. Nagy Orsolya - Réka, BBTE, Földtani Intézet, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2014-05-30 11:30:06)
97. Bíró Imola, Budapest (2014-05-30 11:24:41)
96. Sipos Timea, -, Programozo, Kolozsvar (2014-05-30 11:18:01)
95. Sándor Krisztina, Román Madártani Egyesület, ökológus, Kolozsvár (2014-05-30 11:16:28)
94. Bartha László, biológus, Kolozsvár (2014-05-30 10:58:35)
93. Petrass Katalin, Sepsiszentgyorgy (2014-05-30 10:58:12)
92. Kertész Melinda, Transindex, újságíró, Kolozsvár (2014-05-30 10:54:13)
91. Havadtői Krisztina, -, biológus, Marosvásárhely (2014-05-30 10:53:06)
90. Molnár-Kovács Emese, G.Cosbuc Gimnázium, Tanító, Marosvásárhely (2014-05-30 10:43:35)
89. Ferencz Éva, tanár, Kézdivásárhely (2014-05-30 10:42:35)
88. Sárkány-Kiss Endre, Asociația Apáthy István Egyesület, biológus, Marosvásárhely (2014-05-30 10:39:56)
87. Birtalan Csanád, Sepsiszentgyörgy (2014-05-30 10:37:39)
86. Csirák Dalma, Erdély FM, szerkesztő, Marosvásárhely (2014-05-30 10:37:24)
85. Vida Gábor, Látó Szépirodalmi Folyóirat, szerkesztő, Marosvásárhely (2014-05-30 10:35:14)
84. Kozma Anital-Hajnal, BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Egyetemista, Kolozsvár (2014-05-30 10:33:00)
83. Gyöngyi Annamária, Kolozsvár (2014-05-30 10:32:10)
82. László Zsolt, cégvezető, Kézdivásárhely (2014-05-30 10:30:58)
81. Borbáth Endre, Central European University, diák, Sepsiszentgyörgy (2014-05-30 10:29:33)
80. Rusz László, gépészmérnök, Csíkszereda (2014-05-30 10:17:45)
79. Benedek Klára, Sapientia EMTE, profesor universitar, Tîrgu Mureș (2014-05-30 10:16:10)
78. Kiss Réka, Babes-Bolyai Tudomanyegyetem, tanuló, Kovászna (2014-05-30 10:14:52)
77. Simó Anikó, nyugdíjas, óvónő, Sepsiszentgyörgy (2014-05-30 10:12:28)
76. Kulcsár Árpád, Kolozsvár (2014-05-30 10:08:45)
75. Vágási I. Csongor, Universitatea Babes-Bolyai, cercetator, Cluj (2014-05-30 09:58:43)
74. Szabó Csilla, UBB Biologie și Geologie, studentă, Cluj-Napoca (2014-05-30 09:55:59)
73. Kovrig Zoltán, Nyárád és Küküllő mente Natura2000 gondnokság, igazgató, Nyárádszereda (2014-05-30 09:41:40)
72. Benkő Gizella, Művészeti Népiskola, táncpedagógus, Sepsiszentgyörgy (2014-05-30 09:35:30)
71. Rakosy Laszlo, Societatea Lepidopterologica Romana, prof. univ., Cluj (2014-05-30 09:29:36)
70. Vallasek Magdolna, jogász, Kolozsvár (2014-05-30 09:28:50)
69. Dimény Orsolya, Huedin (2014-05-30 09:27:52)
68. Szántó László, Misgurnus egyesület, biológus, ökológus, Csíkszereda (2014-05-30 09:22:09)
67. Váradi Mária, Nyugdijas, Kézdivásárhely (2014-05-30 09:21:51)
66. Szabó D. Zoltán, Cluj (2014-05-30 09:20:52)
65. Csaba Domokos, Asociatia Grupul Milvus, Biolog, coordonator proiect, Targu Mures (2014-05-30 09:16:37)
64. Pál Annamária, Kolozsvár (2014-05-30 09:09:21)
63. Dan Gafta, Universitatea Babes-Bolyai, Conferentiar, Cluj-Napoca (2014-05-30 08:49:07)
62. Hegyeli Botond, Sepsiszentgyörgy (2014-05-30 08:10:17)
61. Szabó Anna, Asociația "Apáthy István Egyesület", biolog, Cluj (2014-05-30 08:06:16)
60. Bartha Beata, contabil, Cluj Napoca (2014-05-30 08:01:57)
59. Major Klára, Nyugdíjas, Brassó (2014-05-30 07:57:33)
58. Major Emőke, Designer, Kolozsvár (2014-05-30 07:55:01)
57. Albert Emese, Kolozsvar (2014-05-30 07:40:04)
56. Czirják Gábor Árpád, cercetător, Berlin, Germania (2014-05-30 00:23:33)
55. Dombi Mónika, Targu Secuiesc (2014-05-30 00:11:22)
54. Pásztor István, blipsz, area3, építész, Kolozsvár (2014-05-29 23:39:50)
53. KOROM ENIKO, KOLOZSVAR (2014-05-29 23:38:30)
52. Daroczi Anita-Krisztina, Kolozsvar (2014-05-29 23:35:08)
51. Bálint Miklós, Muzeul de Istorie Naturala Senckenberg, biolog, Frankfurt am Main (2014-05-29 23:25:07)
50. Ferencz Réka, Kolozsvár-Cluj Napoca (2014-05-29 23:15:56)
49. Balázsi-Pál Előd, Transindex.ro, újságíró, Kolozsvár (2014-05-29 23:00:01)
48. Máthé István, Universitatea Sapientia, Catedra de Bioinginerie, conferentiar universitar, Miercurea Ciuc (2014-05-29 22:54:16)
47. Balazs Eniko, Laborvezeto, Csikszereda (2014-05-29 22:46:12)
46. Német Enikő, Babes-Bolyai Tudományegyetem, doktorandusz, Kolozsvár (2014-05-29 22:23:01)
45. Stancescu Andreea-Ioana, Student, Bucuresti (2014-05-29 22:06:52)
44. Kocsis Andrea, Kolozsvár (2014-05-29 21:55:45)
43. Ferencz Márta, Univ. Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie si Geologie, biolog, Cluj-Napoca (2014-05-29 21:49:36)
42. Abraham Istvan, Erdomernok, Csikszerda (2014-05-29 21:42:58)
41. Botos Csaba, Somosdi Református Egyház, Református lekész, Somosd (2014-05-29 21:13:10)
40. Ferencz Gyula, Marosvasarhely (2014-05-29 21:11:28)
39. Szilveszter László, Babes-Bolyai Tudományegyetem, egyetemi adjunktus, Marosvásárhely (2014-05-29 20:57:52)
38. Osváth Gergely, Universitatea Babeș-Bolyai, muzeograf, Cluj-Napoca (2014-05-29 20:57:49)
37. Veres Erno Csaba, dolgozo, Marosvasarhely (2014-05-29 20:56:38)
36. Hegyi Barna , Békás-szoros Nagyhagymás Nemzeti Park , Igazgató , Gyergyószentmiklós (2014-05-29 20:11:56)
35. Balint Judit, nyugdijas, Sepsiszentgyorgy (2014-05-29 19:53:21)
34. Silye Lóránd, cercetător postdoctorand, Bremen, Germania (2014-05-29 19:31:39)
33. Bereczki Barna, Asociati Transylvanian Wildlife Project, Vicepresedinte, Targu Secuiesc (2014-05-29 19:25:08)
32. Orbán István-László, -, -, Tirgu Mures (2014-05-29 19:19:27)
31. Butka Gergo , Szatmári RMDSZ , városi tanácsos, Szatmárnémeti (2014-05-29 19:11:00)
30. Rácz Tímea, Transindex, szerkesztő, Kolozsvár (2014-05-29 19:04:06)
29. Marton Attila, Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület, biológus, Marosvásárhely (2014-05-29 19:03:07)
28. Nagy András Attila, Grupul Milvus, biolog, Simleu Silvaniei (2014-05-29 19:02:59)
27. Szilágyi Zsolt Herbert, Vox Humana egyesület, tanár, Sepsiszentgyörgy (2014-05-29 18:38:56)
26. Jánosi Csaba, Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület, geológus mérnök, Tusnád (2014-05-29 18:36:14)
25. Roman Katalin-Viola, Indigo, Sepsiszentgyörgy/Sfantu Gheorghe (2014-05-29 18:30:06)
24. Macalik Kunigunda, Universitatea Babes-Bolyai, asistent universitar, Cluj-Napoca (2014-05-29 18:20:13)
23. majer emese, erdomernok, csiszereda (2014-05-29 18:05:41)
22. Hermann László, programator, Cluj-Napoca (2014-05-29 18:03:51)
21. Szabo Gizella, nyugdijas, Csikszereda (2014-05-29 17:51:47)
20. Tímea Bakk-Dávid, Transindex.ro, jurnalist - újságíró, Targu Secuiesc - Kézdivásárhely (2014-05-29 17:49:16)
19. Csonta László, Zöld SzékelyFöld Egyesület, elnök, Csíkszereda (2014-05-29 17:36:45)
18. Tăuşan Ioan, Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Naţional Brukenthal, muzeograf/ecolog, Sibiu (2014-05-29 17:22:00)
17. Bányász Dorottya, antrepenor, Miercurea Ciuc (2014-05-29 17:17:23)
16. Molnár Gyöngyvér, ACCENT GeoÖkológiai Szervezet, Tusnádfürdő (2014-05-29 17:14:48)
15. Peter L. Pap, Universitatea Babes Bolyai, conferentiar universitar, Cluj Napoca (2014-05-29 17:06:55)
14. Mihály József, Sfantu Gheorghe (2014-05-29 16:54:21)
13. Ráduly Attila, Asociatia Zöld Nap, Presedinte, Targu Secuiesc (2014-05-29 16:44:49)
12. Nagy H. Beáta, Asociaţia "Apáthy István" Egyesület, responsabil ştiinţific, Cluj-Napoca (2014-05-29 16:39:01)
11. Dombi Szilvia Helga, Sfantu Gheorghe (2014-05-29 16:35:37)
10. Toró Attila, sepsiszentgyorgy.info, szerkesztő / fotóriporter, Sepsiszentgyörgy (2014-05-29 16:30:02)
9. Imecs István, Organizaţia GeoEcologică ACCENT, biolog, Băile Tuşnad (2014-05-29 16:27:34)
8. Mihai Constantinescu, Asociatia Natura Transilvaniei, specialist biodiversitate, Cluj-Napoca (2014-05-29 16:25:56)
7. Eszter Ruprecht, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie si Geologie, conferentiar universitar, Cluj-Napoca (2014-05-29 16:24:22)
6. KOVÁCS Csongor, Asociatia Transilvania Verde, director programe, Cluj-Napoca (2014-05-29 16:19:56)
5. Vizauer Csaba, Societatea Lepidopterologică Română, biolog, Cluj-Napoca (2014-05-29 16:17:31)
4. Márk-Nagy János, Erdélyi Kárpát Egyesület - Szatmárnémeti, ügyvezető igazgató, Szatmárnémeti (2014-05-29 16:11:20)
3. Fenesi Annamária, Univeristatea Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie si Geologie, lector universitar, Cluj-Napoca (2014-05-29 16:05:23)
2. László Zoltán, Univ. Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie si Geologie, lector universitar, Cluj-Napoca (2014-05-29 15:55:53)
1. Balint Marko, Univ. Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie si Geologie, conferentiar universitar, Cluj-Napoca (2014-05-29 15:49:40)


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS